ZGROMADZENIE - Przystan Modlitwy - cisza i modlitwa w sercu miasta

PRZYSTAŃ     |     GALERIA      |     KONTAKT     |     ZGROMADZENIE
Title
Przejdź do treści
Przystań Modlitwy u Sióstr Służebniczek  
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Spotkasz tutaj Siostry Służebniczki Maryi, bo one prowadzą tę Przystań. W ten sposób realizują charyzmat swojego Założyciela, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.
Był on człowiekiem zatroskanym  o trudny los wiejskich dzieci, o chorych i ubogich.
W tym celu w roku 1850 założył nasze Zgromadzenie. Swoją troskę o integralny rozwój człowieka pozostawił nam w testamencie. Najpierw pracowały Siostry w ochronkach, zakładanych przez naszego Założyciela. Tam uczyły dziecI i wychowywały według programu ułożonego przez Edmunda Bojanowskiego. Opiekowały się też chorymi
w Instytucie Gostyńskim i w domach wieśniaków. Sam Założyciel był człowiekiem wykształconym i bardzo religijnym. Odznaczał się głębokim życiem duchowym, o czym świadczą wypowiedzi współczesnych mu ludzi. Często uczestniczył w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu i praktykował osobistą modlitwę.
Charakterystycznym rysem jego duchowości była wiara w Opatrzność Bożą i miłość
bo Matki Bożej.  Jesteśmy spadkobierczyniami charyzmatu bł. Edmunda i z miłością podejmujemy Jego troskę o życie fizyczne i duchowe dzieci i dorosłych.  

 • Pracujemy więc dla starszych osób w Domu Pomocy Społecznej,
  w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w szpitalach.
 • Opiekujemy się dziećmi w Ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci i ich edukacji,
  prowadząc ochronki i przedszkola.  
 • Wspieramy duchowo poszukujących Boga i prawdy o sobie,
  posługując w rekolekcjach.
 • Katechizujemy w szkołach.  
 • Prowadzimy działalność misyjną w Brazylii, w Kazachstanie, na Białorusi,
  w Szwecji.
Wróć do spisu treści